Er du påkoblet?

Vi bringer det fysiske og digitale sammen, og utforsker tingenes nye dimensjon

Dette er Smartlab

Inventas Smartlab er vår avdeling for front-end elektronikkutvikling.

Verden krever smartere produkter, autonome løsninger og mer effektive produkter og prosesser. I Smartlab kombineres selskapets årelange erfaring innen industriell design og mekanisk utvikling med sterk elektronikkompetanse for å lage nye produkter innen områdene embedded design, robotikk og integrerte produkter med en designfaglig tilnærming.


Hva vi gjør

Idé, konseptutvikling og prosjektledelse

Prototyping og verifikasjon

Utvikling av mikrokontrollerbaserte systemer

Embedded elektronikk og innebygd programvare

PCB layout og produksjon

Analoge og digitale sensorsystemer 

Bildegjenkjenningssystemer 

Kontroll- og styringssystemer

Design av brukergrensesnitt

Robotikk, mekatronikk, aktuatorer og motorer

Koblinger, integrasjon og innkapsling av elektronikk