1,3 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter med Inventas

Tilsammen 18 norske nyskapingsprosjekter har fått tildelt midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP).

Det er tiende året det det deles ut prosjektmidler gjennom DIP. Midlene sikrer at designmetodikk benyttes i idéutviklingsfasen i prosjektene, noe som leder til bedre og mer samfunnsnyttig innovasjon.

En jury bestående av fagpersoner fra Design og arkitektur Norge (DOGA), Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de beste prosjektene.

I år kjempet 79 søkere om de totalt 8,5 millioner kronene i DIP-potten. 1,3 millioner går til prosjekter der Inventas er designpartner og der helse og bærekraft står på agendaen.


Seald: Holder liv i kreftcellene

Gode vevsprøver er avgjørende for at en kreftpasient skal få riktig medisin og behandling. Tradisjonelt brukes formalin og parafin for å konservere prøven før den fraktes fra operasjonssalen til laboratoriet. Bioteknologiselskapet Seald mener det er bedre å sende levende vevsprøver til laboratoriet.

Med hjelp fra Inventas vil de nå bruke designmetodikk for å finne ut hvordan dette kan gjøres på best mulig måte. Juryen synes det er en spennende innfallsvinkel å teste medisiner på levende kreftceller, og ser ikke bort fra at det ferdige konseptet kan ha et globalt potensial. Prosjektet får 495 000 kroner. (Foto: Seald)

Spine Rescue: Bedre nakkestabilisering

Får du en alvorlig nakke- eller ryggskade, må du flyttes opptil seks ganger før du ligger på behandlingsbordet. Samtidig er utstyret ambulansepersonell bruker i dag krevende å få på plass i en hektisk situasjon.

Spine Rescue og designbyrået Inventas ønsker å utvikle et verktøy som stabiliserer nakke og rygg. Utstyret skal være enkelt og intuitivt å bruke selv for personell med liten erfaring. Juryen synes prosjektet er både godt gjennomtenkt og ikke minst rimelig, og at det potensielt kan gi svært gode løsninger for nakkeskadepasienter. Prosjektet får 150 000 kroner i støtte.


Cinderella: Vil løse globalt doproblem

Vanntoaletter er en svært lite bærekraftig løsning på steder der drikkevann er mangelvare. En stor del av verdens befolkning mangler hygieniske toalettfasiliteter. Behovet for dobesøk gir også hodebry ved mange turistattraksjoner i avsidesliggende og lite utbygde strøk. Cinderella en leverandør av miljøvennlige forbrenningstoaletter, ønsker å tilpasse løsningene sine til offentlig bruk.

Sammen med Inventas skal de bruke en designtilnærming for å se på alt fra installasjon, vedlikehold og service til økonomi og miljø, og til og med digitalisering og sensorbruk. Prosjektet får nå 652 000 kroner i støtte gjennom DIP-programmet. I juryvurderingen heter det at prosjektet vil kunne utvide Cinderellas globale markedspotensial dramatisk.

(Foto fra første brukerstudie i prosjektet)Om Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler ut økonomisk støtte til virksomheter for at designere kan involveres i idéfasen av innovasjonsprosjekter. Når designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov. Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.


Les om alle årets mottakere på DOGAs nettsted