Tasta sykehjem: «Den gode dagen»

Tasta sykehjem er Stavangers største sykehjem med 260 ansatte, 145 heldøgnsplasser og 27 dagplasser.

Sykehjemmet ønsket å få innsikt i hva de kan foreta av tiltak og utvikling internt for å imøtekomme brukerne og deres pårørendes i hva som er viktig for dem for å ha «Den gode dagen».

De ville få et bilde av reelle ønsker og behov fra brukerne og deres pårørende som kan gi gode beslutnings- og prioriteringsgrunnlag for sykehjemmets ledelse, styre og andre med innflytelse på virksomhetens rammebetingelser.

Inventas foretok observasjoner, intervjuer og gjennomførte workshop.