Vintageskatter fra hele verden – alt samlet på ett sted

Read more

Visualisering av energibesparelse ved hjelp av gamification

Telemark Fylkeskommune ønsket å visualisere energiforbruket på tv-skjermer som er lokalisert på flere av deres eiendommer og skoler, med elevene på Telemarks Fylkeskommunes skoler som målgruppe. Vi kom opp med et konsept som bruker Apple-tv for å komme raskt til mål og sikre drift og rask utvikling.

Read more

En friksjonsfri shoppingopplevelse

Ny teknologi setter høye standarder for folks forventninger om at hvert aspekt av livet skal være sømløst og vi vil bruke minst mulig tid på de kjedelige tingene. Dagligvareshopping er ikke et unntak, men her henger vi i Norge etter. EasyGo legger opp til en smooth handleopplevelse i en ubemannet butikk.

Read more

New charging stations are spreading across the country

If you are planning a car holiday in Norway in an electric vehicle, you no longer need to fear running out of power. Røros Produkter and Grønn Kontakt together with Inventas have developed a new fast-charging station that will provide a better charging experience for motorists.

Read more

Khoral - Surgical retraction tool for foreign objects

Intentional foreign body ingestion is quite common and a challenge. Khoral is a novel tool facilitating fast, safe and simple extraction of large ingested objects.

Read more

Koppler - Circular stapler for gastrointestinal surgery

Anastomotic leak are one of the most serious complications in gastrointestinal surgery. Koppler represents a novel technology for reducing the risk of leak after stapling.

Read more

Greenbag – bærekraftig oppdrett i lukkede omgivelser

Merdslippen har sammen med Inventas utviklet en bærekraftig løsning for lukket fiskeoppdrett som ivaretar både fisk og mennesker på en skånsom måte.

Read more

Moelven Modus and Inventas will design the future office solution

Our workday will be undergoing major changes in the coming years. Moelven Modus has signed a cooperation agreement with Inventas for assistance in designing the future office solution.

Read more

Blueye Pioneer underwater drone

Blueye Pioneer makes it easy to observe and share the underwater experience with others, from underwater safaries to inspections of ships and subsea installations. Now the drone has received the DOGA Award for Design and Architecture 2017. We congratulate Blueye, and we are proud to have been a part of the development team.

Read more

Family shelter for efficient emergency housing

In case of disasters it is crucial to provide shelter quickly. Paraweather had an idea about a new way of erecting large dome tents and has now developed a family shelter which can be carried and assembled by two people without experience in just a few minutes.

Read more

BeSeated auditorium seating system

Read more

Aquatraz fish farming cages

Read more

Rolls Royce fibre rope rane

Read more

Modular desalination plant

AkvaFresh skal lage avsaltingsanlegg for å produsere ferskvann ute på sjøen for bruk i oppdrettsnæringa.

Read more

Subsea snake robot

Eelume har utviklet en slangerobot som vil endre vedlikeholdet av undervannsinstallasjoner radikalt. Den biomekatroniske roboten repliserer naturlige bevegelser fra slanger, noe som åpner for tilkomst til områder som tidligere ikke har vært tilgjengelig med tradisjonelt ROV-utstyr.

Read more

The Welfare Marketplace

Bærum municipality uses service design to help more elderly people to live longer at home. Now residents can learn more about the welfare technology and the opportunities it brings.

Read more