Innovation funding: Is your business facing new challenges?

The Norwegian government has several programs that will contribute to the development and realisation of good initiatives. In the current corona crisis, the possibilities for support are extended significantly.

Read more

1,3 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter med Inventas

Tilsammen 18 norske nyskapingsprosjekter har fått tildelt midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de beste prosjektene. Inventas er så heldig å være designpartner i tre av disse, der helse og bærekraft står på agendaen.

Read more

A portable USV system

Maritime Robotics har i samarbeid med Inventas utviklet en portabel plattform for ubemannede oppdrag i skjermede farvann.

Read more

I grenselandet for hva som er teknologisk mulig

Inventas jobber med mange medisinteknologiske prosjekter som er helt i grenselandet for hva som er teknologisk mulig. Design av stiftemaskinen Koppler er ett av dem.

Read more

Design thinking for marin vekst

Velkommen til frokostseminar 24. april i Bergen med fokus på designdrevet innovasjon i marin sektor.

Read more

Innovasjonsmidler til mer næringsrettet forskning

Bedrifter er stadig mindre villige til å være med på langtrekkende forskningsprosjekter, mens behovet for rask omstilling og innovasjon er sterkt økende. Nå skal Møreforskning bruke designkompetansen til Inventas for å utvikle en ny strategi for markedstilpassede forskningstjenester.

Read more

Three new design-driven innovation projects

This year's kick-off for The Design Innovation Program (DIP) was held at the Norwegian Design and Architecture center (DOGA). Inventas participated in three different projects, all of which aim to create innovative products and services tailored for users' actual needs.

Read more