Strukturingeniør – FEM analyse

Vi søker etter en ny medarbeider til vår avdeling Femlab i Trondheim. Femlab jobber med utvikling og verifisering av produkter hvor simuleringer og forståelse av fysikk og mekanikk er avgjørende.

Søknadsfristen er gått ut.

Read more

Structural Engineer FEM analysis – Trondheim

Inventas Femlab is looking for a new employee. Femlab use simulation driven design to optimize products with respect to different parameters as vibration, fatigue, strength and heat transport.

The application deadline has expired.

Read more

04.01.17 / Trondheim

Strukturingeniør – FEM analyse

Vi søker etter en ny medarbeider til vår avdeling Femlab i Trondheim. Femlab jobber med utvikling av produkt hvor simuleringer og forståelse av fysikk og mekanikk er avgjørende. Typiske problemstillinger er vibrasjoner, utmatting, styrke, varmetransport. Foruten våre egne hoder er de viktigste verktøyene FEM-analyser og CFD-simuleringer. Søknadsfristen er gått ut.

Read more