21.10.19 / Trondheim / Oslo

Vi søker Regulatory Manager

Til vår avdeling for Post Development søker vi en erfaren ansvarsperson som kan lede det regulatoriske arbeidet innen medisinskteknisk utstyr og andre industrialiserte produkter. Post Development omfatter industrialisering, sertifisering og testing av produkter som vi i Inventas utvikler for våre kunder.

Read more