1,3 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter med Inventas

Tilsammen 18 norske nyskapingsprosjekter har fått tildelt midler fra Designdrevet innovasjonsprogram (DIP). En jury bestående av fagpersoner fra DOGA, Innovasjon Norge og Forskningsrådet har valgt ut de beste prosjektene. Inventas er så heldig å være designpartner i tre av disse, der helse og bærekraft står på agendaen.

Read more

An urban laboratory for farming technology

How can we make urban agriculture more efficient and in this way facilitate a greater development of green cities?

Inventas and CGI set up a separate kitchen garden laboratory on our roof. At Urban Farm Lab, we test systems, technology and solutions that will allow both kitchen gardens and larger fields to control irrigation and monitor the growth of plants.

Read more

Visualisering av energibesparelse ved hjelp av gamification

Telemark Fylkeskommune ønsket å visualisere energiforbruket på tv-skjermer som er lokalisert på flere av deres eiendommer og skoler, med elevene på Telemarks Fylkeskommunes skoler som målgruppe. Vi kom opp med et konsept som bruker Apple-tv for å komme raskt til mål og sikre drift og rask utvikling.

Read more

New charging stations are spreading across the country

If you are planning a car holiday in Norway in an electric vehicle, you no longer need to fear running out of power. Røros Produkter and Grønn Kontakt together with Inventas have developed a new fast-charging station that will provide a better charging experience for motorists.

Read more

Greenbag – sustainable fish farming in closed environments

Merdslippen har sammen med Inventas utviklet en bærekraftig løsning for lukket fiskeoppdrett som ivaretar både fisk og mennesker på en skånsom måte.

Read more

11.01.18

Will be leading our initiative on sustainability

Is it really possible to both contribute towards sustainability goals while simultaneously pursuing profitable business? Erik Sælen, who is our new man in the field, definitely believes the answer is yes.

Read more