Ultrasound monitoring for newborn intensive care

Preterm children have large fluctuations in blood flow in the brain, increasing the risk of brain damage substantially. The NeoDoppler non-invasive ultrasound probe provides a direct continuous measurement of cerebral blood flow that allows clinicians to act early to prevent brain damage by timing medical interventions.

Read more

Tasta sykehjem: «Den gode dagen»

Tasta sykehjem ønsket å få innsikt i hva de kan foreta av tiltak og utvikling internt for å imøtekomme brukerne og deres pårørendes i hva som er viktig for dem for å ha «Den gode dagen».

Read more