Hvordan utnytte mulighetene med IoT og smart-teknologi?

Smarte produkter og tjenester var tema da iKuben inviterte til «smart-kveld» hos ProtoMore sammen med Inventas, Noca og Bente Sollid Storehaug.

Her er noen tips og innsikter som vi mener er gode å ta med seg i utviklingen av smarte produkter og tjenester:

1. Løs et reelt behov

Vær sikker på hvilket behov du skal løse før du starter utviklingen. Inventas kan bistå med design-research; kvalitative metoder for å avdekke reelle kundebehov.

2. Sikre en god kundeopplevelse

Smarte produkt og tjenester skaper nye måter å drive forretning på og samhandle med kundene. Bruk designkompetanse for å sikre en god kundeopplevelse – og gjensalg!

3. Deling fremmer innovasjon

Ikke vær for redd for å dele dine gode ideer med naboen. Samarbeid hever innovasjons- og gjennomføringsevnen. Fremtidens konkurrenter kan like gjerne være store internasjonale selskap som Google.

4. Kortere vei til realisering

Veien fra design til produksjon er blitt kortere og mer fleksibel. I tillegg til å være nære utviklingspartnere, har robotisering gjort norske leverandører som Noca konkurransedyktig på alt fra prototyper og småserier til masseproduksjon.

Populært arrangement

Arrangementet som ble holdt hos ProtoMore i Molde var svært populært. Det var fullt hus med over 50 fremmøtte fra næringslivet i regionen som viste stor interesse for innleggene, og deltok aktivt i den påfølgende workshopen der deltakerne fikk utforsket mulighetene innen digitalisering.

Utvikling av smarte produkt og tjenester

Ove Pryde Pettersen og Tore Eide fra Inventas Smartlab presenterte konkrete eksempel på smarte løsninger og forretningsmuligheter, og delte nyttige erfaringer og tips til utviklingsarbeidet. Et praktisk case handlet om smarte lastestropper, som ikke bare bekrefter for sjåføren underveis om lasten er forsvarlig sikret, men også logger informasjon som kan brukes til å for eksempel å utbedre farlige veistrekninger og fungerer som ferdsskriver.

Inventas hadde invitert med vår samarbeidspartner Noca, som leverer industrialiseringstjenester, prototypeproduksjon, serieproduksjon og sammenstilling på oppdrag fra innovasjonsbedrifter og gründere i høyteknologiske bransjer. Account manager Øyvind Pettersen fortalte om dagens produksjonsteknologi og delte sine erfaringer med veien fra idé til realisering.

Digitalisering i et makroperspektiv

Bente Sollid Storehaug holdt innlegg om hvordan digitalisering påvirker alle bransjer. Med digitalisering endres konkurransebildet, innovatører river ned gamle monopoler og for mange stuper inntektene, sa hun.

– Den nye konkurransen er global, det digitale makroskiftet endrer alle bransjer, og det er et ypperlig tidspunkt for innovasjon.

Bente Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, som idag er børsnotert under navnet Bouvet ASA. Hun er adm. direktør i ESV Digital, Nordic, i tillegg til styreleder og medeier i flere startupselskaper, og medlem av konsernstyrer, politiske råd og utvalg.