I grenselandet for hva som er teknologisk mulig

Inventas jobber med mange medisinteknologiske design- og utviklingsprosjekter som er helt i grenselandet for hva som er teknologisk mulig. 

Hos Inventas møter du produktutviklere med bakgrunn fra industridesign og ingeniørfag, og designtenkning som felles metode. – I korthet handler det om å forstå sammenhenger mellom brukere, pasienter, medisin og teknologi, sier Rolf H. Sellesbakk, fagansvarlig for området medisinsk teknologi i Inventas.

En sammenleggbar stiftemaskin 

Det var nettopp det sterke fagmiljøet hos Inventas som var avgjørende for at to overleger ved St. Olavs Hospital og NTNU Technology Transfer (som bidrar på den kommersielle siden med innovasjonsmidler) tok kontakt med en idé om å utvikle Koppler, en sammenleggbar medisinsk stiftemaskin. Bak lå legenes frustrasjon over alvorlige komplikasjoner etter kreftoperasjoner i tarm og spiserør. Utfordringen er å skjøte eller å stifte sammen tarmen eller spiserøret etter at en syk del er fjernet, på en slik måte at det ikke oppstår lekkasje. En lekkasje som ender i nye operasjoner, er svært belastende for pasienten og har høy dødelighet.

Prosjektgruppen med Inventas, NTNU Technology Transfer og kirurgene fra St. Olavs begynte utviklingen av en prototype som kunne føres inn i tarmen eller spiserøret og foldes ut når den er på plass. For så å foldes sammen igjen slik at den kan trekkes ut uten å lage rifter og dermed lekkasje. 

Koppler - Sirkulær stiftemaskin for gastrointestinal kirurgi

Tett samarbeid

Vi jobber mye med workshops for å få god nok innsikt for å utvikle optimale løsninger. Designerens evne til å visualisere funn og løsninger sammen med ingeniørens tekniske forståelse, har ledet frem til en innovativ patenterbar løsning for Koppler, forteller Sellesbakk.

Det tette samarbeidet i prosjektgruppen har vært helt avgjørende for å realisere ideen. I sommer ble prototypen presentert for store internasjonale aktører innen medisinsk-teknisk utstyr. Positiv respons, men også konkrete tilbakemeldinger på hva som må forbedres, forteller Sellesbakk. Etter snart 2 års utvikling er Koppler er nå klar for omfattende labtesting ved NTNU og St. Olavs Hospital.

Tar hånd om hele utviklingsløpet

– At Inventas tar hånd om hele løpet fra ide til kommersialisering gjør at selskaper, gründere og idehavere kan forholde seg til én samarbeidspartner på utvikling av produkt og tjenester, sier Rolf H. Sellesbakk som er svært fornøyd med å jobbe med «proof of concept» og at Inventas har blitt en naturlig del av verdikjeden på veien.