Innovasjonsmidler til mer næringsrettet forskning

Bedrifter er stadig mindre villige til å være med på langtrekkende forskningsprosjekter, mens behovet for rask omstilling og innovasjon er sterkt økende. Nå får Møreforskning Molde innovasjonsmidler for å bygge bro mellom det akademiske og det kommersielle.

Ifølge Møreforskning, anvender bedriftene i regionen i altfor liten grad resultatene av institusjonens forskning. Strenge akademiske krav og en tidshorisont som kan strekke seg over flere år harmonerer ikke alltid med næringslivets behov for raske resultater.

Nå skal Møreforskning bruke designkompetansen til Inventas for å utvikle en ny strategi for markedstilpassede forskningstjenester. Til dette mottar de 480 000 kroner gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) som ett av 15 nyskapingsprosjekter som får støtte i år.

Målet er at prosjektet skal munne ut i nye og mer effektive prosesser og metoder som forskerne i Møreforskning kan bruke i sin dialog med næringslivet. Resultater og erfaringer fra prosjektet skal deles med andre forskningsinstitusjoner.

– Vi ønsker å utvikle markedstilpassede tjenester som er tilpasset behovene i markedet når det gjelder alt fra prosess, omfang, kostnad, ressursbruk, horisont og leveranse, med innhold og form som best mulig tilrettelegger for at kundene kan anvende og implementere resultatene, sier Gabriele Hofinger Jünge i Møreforskning Molde.

Økende omstillingsbehov i mange bransjer

De siste årene har Møreforskning merket en endring i behov og interesse for forskning. Bedriftene har behov for omstilling og innovasjon, men mindre tid og ressurser til langsiktige forskningsprosjekt. Behovet for å ta tak i aktuelle problemstillinger, korte prosesser og konkrete løsningsforslag er sterkt økende.

I maritim og petroleumsrelatert næring gir oljenedtur og sviktende marked behov for rask omstilling. Møbelindustrien må henge med på digitalisering og nye forretningsmodeller, og må finne nye løsninger for å ha produksjon i Norge. Kommunene er i endring, og må tilpasse organisasjon og arbeidsmåte for å gi innbyggerne trygghet og gode tilbud. Og i helsesektoren vil krav til effektivisering og økende grad av hjemmeomsorg kreve nye verktøy/teknologier og måter å jobbe på.