Der mennesker og teknologi møtes

Hos Inventas jobber designere og ingeniører sammen for å løse problem som betyr noe

Givende, smart og lønnsomt!

Inventas er et uavhengig konsulentselskap som utvikler lønnsomme og meningsfulle produkter og tjenester sammen med våre kunder.

Som designere og produktutviklere ønsker vi å frembringe begeistring hos våre oppdragsgivere, deres kunder og ikke minst brukerne.

Vårt mål på suksess er at våre oppdragsgivere lykkes med sitt samfunnsoppdrag, eller vinner posisjon i sitt marked, med tjenester og produkt vi har vært med på å skape.

Selskapet

Inventas AS ble stiftet i 1997 og har utspring fra NTNU- og Sintef-miljøet i Trondheim. Virksomheten har siden oppstarten vokst organisk fra fem til over 120 medarbeidere i dag.

Hos Inventas jobber designere og produktutviklere med bakgrunn både fra design og ingeniørfag.

Den operative virksomheten skjer i seks regionale avdelinger, samt et assosiert selskap. Selskapets administrasjon er lokalisert i Trondheim.

i_kontor_oslo_kristoffer-petter_01_1320.jpg#asset:2591


Inventas tilbyr tjenester innen:

Produktutvikling og -design

Robotikk- og elektronikkutvikling

Materialteknisk simulering og analyse

Digital design

Tjenestedesign

I tillegg har vi egne forretningsområder der vi støtter opp under innovasjon og produksjonsbehov:

Inventas Fab – produksjon

Inventas Open – gründerstøtte


Inventas har beholdt sin tette forbindelse til NTNU og trekker veksler på den kompetansen som finnes i de relaterte FoU-miljøene.

Virksomheten ledes etter prinsippene om trippel bunnlinje; driften skal være lønnsom, utviklende og meningsbærende.