Kompetanseportal for odontologisk røntgendiagnostikk

Hver tredje kvinne og hver femte mann i Norge får i løpet av livet deres osteoporoses, også kalt beinskjørhet. Sammen med kunden designet vi en prisvinnende plattform som ikke bare forteller deg om du har beinskjørhet, men som kan forutse sannsynligheten for at du får det.

Sammen med Acando har Boneprox gjennom advanced image analytics utviklet en tjeneste for analyse av tann-røntgenbilder som kan gi god indikasjon på om pasienten er i fare for å utvikle benskjørhet. Databasen er en AI-basert automatklassifisering av tannrøntgenbilder som kan forbedre bedømmingenes kvalitet og spare tid.

Vi hjalp kunden med å utvikle UX og design for nettjenesten som tannleger og BoneProx bruker for analyse og brukerbehandling.


Les mer om løsningen hos Acando