Effektiv og skånsom notvask med undervannsrobot

Notvaskeren fra Rovision er basert på ROV-teknologi og vil endre rengjøringen av oppdrettsanlegg radikalt. Den gjør det langt enklere å komme til og sørger for bedre resultat og kortere vasketid.

Notvasking er i dag svært ressurskrevende. Om sommeren kan det være nødvendig å rengjøre nøtene ukentlig. Dagens løsninger krever ofte to runder for at resultatet skal bli akseptabelt, noe som gjør at operasjonen kan ta en hel dag bare for en merd.

Med den nye notvaskeren har Rovision mål å halvere denne tiden og Inventas har bistått i utviklingen av den første prototypen av roboten som vil begrense både vaskefrekvensen og vannforbruket betraktelig.

Med innovativ bruk av eksisterende utstyr og teknologi benytter Rovision seg av sin ekspertise innen ROV-industrien for å utvikle en pålitelig og fleksibel løsning. Roboten bruker høtrykksspyling med disker som roterer ved hjelp av vanntrykket for skånsom vasking. Det begrenser kontakt og slitasje på nota vesentlig, noe som vil redusere skader som kan føre til rømming av laks. Med dette reduseres også vannforbruket med opptil 40%.

Notvaskeren er 100% elektrisk med 8 kraftige thrustere, og er styrt fra overflaten ved hjelp av et egenutviklet kontrollsystem. Gode kontrollmuligheter gjør at den kan komme til å vaske deler av noten hvor tradisjonelle notvaskere ikke kommer til.

Den kompakte roboten vil leveres med komplett pumpe- og styringsenhet. Systemet utvikles i samarbeid med store aktører innen service- og brønnbåttjenester og vil på sikt automatiseres i vesentlig grad for å øke ytterligere lønnsomheten.

Les artikkel om notvaskeren på ilaks.no