P merdslippen greenbag 01b3 2000 1

Bærekraftig oppdrett i lukkede omgivelser

Merdslippen har sammen med Inventas utviklet en bærekraftig løsning for lukket fiskeoppdrett som ivaretar både fisk og mennesker på en skånsom måte.

Greenbag er et kostnadseffektivt oppdrettsalternativ som sikrer kontinuerlig drift, god volumutnyttelse og en effektiv vekstrate. Greenbag er et lukket merdsystem der rent vann pumpes opp fra havdypet, og dette medvirker bl.a. til en jevnere vannkvalitet, lavt lusepåslag og dertil redusert lusebelastning både for fiskehelse og økonomi. Renseteknologien gjenskaper fiskens naturlige miljø ved å bevege vannet motstrøms og medstrøms, og alt avfall blir effektivt samlet opp i bunn av merd som reduseres miljøavtrykket på omgivelsene til et minimum.

Inventas har vært en strategisk samarbeidspartner i hele designprosessen fra konseptutvikling av system og løsninger, frem til detaljutvikling og bygging av hele anlegget. De første to merdene ble satt i drift hos Hardingsmolt sommeren 2018.

Merdslippen har konkrete planer om videre utvikling av Greenbag til å omfatte full resirkulering av vann og energi (RAS), samt utvikle komplette anlegg med Greenbags som optimaliserer matfiskproduksjon fra smolt til slaktefisk.

Merdslippen

Kontaktperson:

Caroline Lauvsnes Øren
Senior designer
clo@inventas.no

P merdslippen greenbag 13 1350
P merdslippen greenbag 08 650