P badger explorer 04 2000

Badger Explorer - autonom borerobot

Går det an å bore etter olje på en billigere og mer miljøvennlig måte? Det var noen av spørsmålene som ga grunnlaget for utviklingen av Badger Explorers autonome borerobot, som graver seg gjennom bergformasjonene som en grevling.

Ved å erstatte tradisjonelt utstyr som borerigg, fôringsrør og borevæske kan man legge til rette for raskere og billigere leteboringer som også er sikrere og mer miljøvennlig. Energiforbruk og CO2-utslipp ligger på en brøkdel sammenlignet med konvensjonell leteboring og roboten etterlater seg heller ikke borekaks/-slam.

Borekakset fraktes til halen av verktøyet hvor det komprimeres tilbake i borehullet. Under boringen vil sensorer kontinuerlig registrere flere typer formasjonsdata og sende det opp til overflaten gjennom en strøm- og kommunikasjonskabel som spoles ut underveis.

P badger explorer 02 1350

Etter at grevlingen har gjort jobben sin, enten det er olje i grunnen eller ikke, ender den sine dager nede i sedimentene. Likevel regner Badger Explorer med at roboten vil kunne redusere de totale kostnadene for letevirksomhet betydelig, i tillegg til å kunne operere i sårbare eller vanskelig tilgjengelige områder. Verktøyet kan også brukes til monitorering av produksjonen i operative felt.

Inventas har bidratt i prototypefasen hvor det ble nådd flere tekniske milepæler og Badger Explorer er nå i gang med et demonstrasjonsprogram som tar sikte på å bevege teknologien fra prototypstadiet til et levedyktig og robust kommersielt produkt.

P badger explorer 01 1350 1
P badger explorer 03 650 1