I flyplass pascal meier U Yies SO4 Fi M unsplash

Foto: Pascal Meier | Unsplash

Bedre oversikt over fugler ved flyplasser

Kollisjoner mellom fugl og fly, såkalt Birdstrike, kan få alvorlige konsekvenser. En stor fugl i motoren kan sette den ut av spill. Det finnes også eksempler på fugler som har knust flyets nese, et vindu eller deler av vingen. Og problemet er størst ved innflyving og når fly skal ta av.

EKKO Bird (Bird Detector) er designet for å gi flygeledere og bakkemannskaper bedre oversikt over fuglebevegelser i områdene rundt rullebaner. Ny teknologi gjør det mulig å bruke en standard marin radar for å oppdage og overvåke fuglenes flymønstre over både land og vann.

Vi har utviklet en FPGA som håndterer datautvekslingen mellom EKKO BirD-radaren og dataprogramvaren. FPGA-en prøver data fra radaren ved hjelp av en ADC, buffrer dataene og overfører dem deretter til PC-minnet ved hjelp av PCIe-grensesnitt. Programvaren, utviklet av Radian, kan deretter behandle dataene og bestemme fuglaktivitet opptil ca. 7 km unna. Med gjess i flokk, med en typisk gjennomsnittshastighet på 60 km/t, kan flyplassmannskapene få en advarselstid på opptil 6 minutter.

I fugler karen hammega xej Kk E Wqj AA unsplash

Foto: Karen Hammega | Unsplash

P ekko bird 01