Visualisering av energibesparelse ved hjelp av gamification

Telemark Fylkeskommune ønsket å visualisere energiforbruket på tv-skjermer som er lokalisert på flere av deres eiendommer og skoler, med elevene på Telemarks Fylkeskommunes skoler som målgruppe. Vi kom opp med et konsept som bruker Apple-tv for å komme raskt til mål og sikre drift og rask utvikling.

Belys-appen brukes av Telemark Fylkeskommune på eiendommene deres for å visualisere energiforbruket på den enkelte eiendommen og sammenligne forbruket med andre bygg. “Gamification”-ideen er basert på “energibesparende konkurranse” mellom skolene i Telemark Fylkeskommune. Vi designet og utviklet appen, som inneholder animerte grafer og lekne illustrasjoner.

Kilowatt kan være vanskelig å forstå, og vi ønsket å forklare kWh til studentene på en lettforståelig og morsom måte. Vi brukte derfor referanser som elevene kan relatere til. På denne måten får de en bedre forståelse av hvor mye energi som faktisk brukes på skolen deres.

Telemark Fylkeskommune

Ved å være bevisst strømbruken din og gjøre tiltak for å spare strøm, bidrar du til et bedre klima og miljø.