P Blaaster 02

Modulbasert vindturbin med girløs teknologi

Der andre kun så problemer har Blaaster sett nye muligheter. Sammen med Inventas har selskapet utviklet en modulbasert, robust vindturbin som er enkel å frakte, montere og vedlikeholde, og som kan forsyne 700 norske husstander med strøm.

Blaaster har med den nye turbinen gått helt tilbake til utgangspunktet. Inventas har arbeidet med prosjektet hos Blaaster i to år med en grundig prosess der alle oppgavene til en vindturbin først ble kartlagt og systematisert før de kunne begynne å bygge opp en ny turbin så optimalt som mulig.

Løsning

De nye vindturbinene til Blaaster er bygget opp av moduler som er rimelig å fremstille og som kan fraktes på vanlige veier og installeres uten store inngrep.

Den 3 megawatt store turbinen benytter girløs teknologi for mer stabil og rimeligere drift. Mange funksjoner er bakt inn i bærekonstruksjonen, noe som reduserer antall deler betraktelig, og typisk sårbare komponenter er tatt bort eller erstattet for å redusere behovet for vedlikehold. Selve kraftelektronikken som må til for å omforme strømmen før den kan sendes ut på kraftnettet er flyttet ned på bakkenivå. Dette gir bedre tilgang og sparer både plass og vekt oppe i tårnet.

Blaaster

Kontaktperson:

Hans Kristian Hegli
Senior designer
hkh@inventas.no

RESULTAT

I 2012 sto den første prototypen klar til testing på Valneset testsenter på Trøndelagskysten. Nå er Blaaster i full gang med å bygge opp sitt globale nettverk for salg og tilvirkning av de nye vindturbinene. Etter ferdig uttesting og sertifisering av demonstrasjonsturbinen er planen å sette turbinene i serieproduksjon i 2013.

Vindturbinen har fått utmerkelsen Merket for god design og ble nominert til den prestisjetunge Hedersprisen for god design, en utmerkelse forbeholdt landets enere innen design. Prisen deles ut av Norsk design- og arkitektursenter. Fra juryuttalelsen:

«Den modulariserte løsningen, med deler som kan fraktes hver for seg på vanlige veier, er et innovativt kjempesprang. Designerne har analysert og løst et bransjeproblem som er å få vindmøller på plass. Prosjektet eksemplifiserer hvordan designere kan benyttes i et nytt marked, og vindmøller som ruver i landskapet er godt tjent med god form. Det har designerne klart tross et svært begrenset område for formfrihet. Blaaster er et eksempel på at man kan tenke design i store formater og i nye markeder.»
Blaaster vindturbin 0003 1170
Blaaster vindturbin 0006 1170

"Enklere, lettere og ikke minst billigere å produsere, installere og vedlikeholde. Dette er neste generasjons store vindmøller som vil gi mer strøm for mindre penger."

— Ove Jørås Pettersen, CTO i Blaaster Wind Technologies AS

Blaaster vindturbin 0000 1170
P Blaaster 01
P Blaaster 03
P Blaaster 04