P Norphonic Nodtelefon 01

VoIP nødtelefoner

Norphonic har lansert en ny produktserie av vandalsikre «heavy duty» IP-telefoner (VoIP) for tunneler og offentlig miljø. Norphonic hadde behov for en mer robust og kostnadseffektivt apparat og fikk hjelp av Inventas å utvikle en ny modulbasert produktserie med en tydelig identitet.

Norphonic ønsket å utvikle en mer robust telefon for tøffere bruk, og ta i bruk nye produksjonsmetoder for kostnadsreduksjon. Det nye produktet skulle være modulbasert og tilpasset ulike konfigurasjoner på en enkel måte. Produktet skulle ha en ny teknologiplattform med økt funksjonalitet, og forenkle montering, service og tilkomst. Det var også viktig å skape et brukervennlig produkt med klar design og identitet for Norphonic.

Resultat

Norphonic lanserte våren 2014 ny produktserie av Heavy Duty VoIP-telefoner hvor prosjektets hovedmålsetninger er løst og ivaretatt. Gjennom designprosessen er det utviklet et produkt som tåler ekstreme temperaturer, værforhold og vibrasjoner, og som har oppnådd godkjenning for gruvedrift, jernbane og maritim bruk.


Norphonic

Kontaktperson:

Bjørnar Vasenden
Avdelingsleder, Bergen
bv@inventas.no

P Norphonic Nodtelefon 05
P Norphonic Nodtelefon 03
P Norphonic Nodtelefon 02