P ODI Medical Render2 wide

Måling og kvantifisering av sirkulasjonssvikt

ODI Medical utvikler teknologi for å måle og kvantifisere sirkulasjonssvikt basert på en analyse av mikrosirkulasjon.

Oxygen Delivery Index™, kan brukes i et bredt spekter innen kliniske områder som for eksempel overvåkning av pasienter plassert i mekaniske hjerte- og lungemaskiner, evaluering av bivirkninger ved cellegift, tidlig avsløring av sepsis, overvåkning av kroniske sår, og massescreening av sykdommer som Ebola, fugleinfluensa og endemisk meningitt.

ODI´s teknologi består av to hovedplattformer:

Mikrovaskulært Laboratorium™, mLab™

Avlesing av mikrovaskulære data

Sentrallaboratorium, cLab™

Analyse og vurdering av mikrovaskulære funksjoner.

Inventas har arbeidet tett med ODI Medical for å utvikle det fysiske produktet, mLab, i tillegg til digitalt brukergrensesnitt og hele tjeneste rundt. Alt samme basert på nøye brukertesting og forskning gjort gjennom 30 år av grunnlegger Professor Knut Kvernebo, fra Oslo Universitetssykehus.

ODI Medical

Kontaktpersoner:

Arve Sætran
Senior produktutvikler
as@inventas.no

Eivind Sæter
Senior industridesigner
evs@inventas.no

P ODI Medical Magasin
P ODI Medical IMG 5304 1600
P ODI Medical Bilde 2 1600
P ODI Medical Bilde 1 900