P Sensorlink Pipe Monit Swarm 07 2000

PipeMonit Swarm erosjons- og korrosjonsovervåkingsverktøy

Korrosjon og erosjon er en stor kostnad i og en gjentakende årsak til ulykker og uplanlagte avbrudd.

PipeMonit® Swarm® fra Sensorlink er et høyoppløsning ultralyd erosjons- og korrosjonsovervåkingsverktøy som sørger for rask respons til veggtykkelsesendringer i rørledninger og skip

Swarm®s evne til å gi rask og nøyaktig måling av reduksjon i veggtykkelse, gjør det til et kostnadseffektivt verktøy for å levere sanntidsdata til programmer for korrosjonshemming.

Verktøyet kan ettermonteres når og hvor som helst, og kan flyttes mellom forskjellige steder. Det klemmes enkelt til nye eller eksisterende rørledninger uten spesialutstyr. PipeMonit®-verktøyet forårsaker ingen påvirkning på pågående rørledningsoperasjoner.

Anvendelse

Swarm® er utviklet for bruk i olje- og gassindustrien og tilhørende næringer der overvåkning av reduksjon i veggtykkelse er viktig for verifisering av integritet, optimal korrosjons- og erosjonsbegrensning og kontroll.

Swarm®s unike design gjør det mulig å installere på kritiske områder som sveisesoner, albuer og T-ledd. Swarm® er godkjent for Atex Zone 1 og C1 Zone 1 og utstyret er bygget for å tåle utfordrende forhold og hardt miljø gjennom hele levetiden.

Ingen bevegelige deler betyr at Swarm® praktisk talt er vedlikeholdsfri, og det er heller ikke behov for kalibrering etter installasjon. Enkeltfølerne er utskiftbare og hele Swarm®-enheten kan justeres eller flyttes av operatøren.

Sensorlink
P Sensorlink Pipe Monit Swarm 05 650
P Sensorlink Pipe Monit Swarm 01 1320

Over 20% reduksjon i bruk av kjemisk inhibitor

P Sensorlink Pipe Monit Swarm 04 1320

2-3 ganger forlenget levetid på rørledninger