Vi presenterer smarte produkter på Raff

Inventas stiller ut smarte produkter under Raff Designuke i Bergen denne uken. Her retter vi fokus mot smarte løsninger der menneskelige behov kobles med sammen med teknologiske muligheter i sensorikk og kommunikasjon via nettet.

Tiden da det kun var datamaskiner, mobiler og nettbrett som var tilkoblet Internett er forbi. I dag har mange av de dagligdagse tingene vi omgir oss blitt «smarte» og kan kommunisere med oss og hverandre via nettet. For Inventas blir denne typen produkter stadig viktigere.

– Vi som jobber i Inventas er en blanding av teknologer og designere, så for oss er det veldig spennende og givende å jobbe med denne typen teknologi. Det gir oss en unik anledning til å koble menneskelige behov sammen med teknologiske muligheter, forteller Bjørnar Vasenden, avdelingsleder i Inventas Bergen.

Under Raff Designuke stiller vi ut flere smartprodukter vi har designet for ulike oppdragsgivere. Felles for dem alle er at de samler inn data og deler informasjon via det såkalte «tingenes internett»:


ApneaGraph Spiro

Spiro Medical AS har utviklet nytt og revolusjonerende registreringsutstyr for komplett automatisert diagnose av søvnapné. Søvnapné er pusteforstyrrelser under søvn og skyldes at svelget har en tendens til å klappe sammen når muskulaturen slappes av under søvn, og det blir da vanskeligere å få i seg nok luft. Korrekt diagnose ved helnatts registrering under søvn er avgjørende for korrekt terapivalg.

Spiro Medical har gjennom mange år arbeidet med nyutvikling av teknologi for dette formålet og har nå kunnet lansere ApneaGraph Spiro som det første produktet i verden som gir en korrekt totaldiagnose av sykdommen, etter definert internasjonal standard. Her tas bl.a. i bruk nyutviklet avansert mikrotrykkmåleutstyr for registrering i luftveier og spiserør, samt nyutviklede algoritmer for påvisning av økt respirasjonsarbeid som fører til ubevisste mikro-oppvåkninger, såkalte Arousals.

Les mer om prosjektet for Spiro Medical


p_SeaSmart_011.jpg#asset:930

SeaSmart Sensordrone

SeaSmart har utviklet en løsning for kontinuerlig kartlegging av merddata basert på en autonom sensordrone. Den selvstyrte sensordronen samler inn miljødata i en profil fra hele merden og kan benyttes til å forutsi forholdene for fisken. Uten kabler, vinsj, tau eller propeller måler den hvor fisken er, og kartlegger kontinuerlig oksygen, temperatur, salinitet og lysforhold. Det gjør at oppdretteren kan ta beslutninger basert på morgendagens forhold.

Løsningen reduserer vedlikehold, og med gode data kan fôr-faktor og forkostnadene reduseres betraktelig. Løsningen er spesielt aktuell i en del nye type merder og i sammenheng med begrensning av lus og sykdom.

Les mer om prosjektet for SeaSmart


p_Sensortag_01.jpg#asset:758 

SensorTag fra Texas Instruments

Innen 2020 er det anslått at vi vil ha nådd 50 milliarder IoT-enheter på verdensbasis, smarte produkter som snakker sammen i «tingenes internett». Den nye SimpleLink SensorTag gjør det raskt og enkelt å utvikle nye prototyper og koble de til nettet.

Den lille dingsen fra Texas Instruments inneholder ikke mindre enn ti ulike sensorer, og er tilrettelagt for å lett kunne bygges ut med ekstra funksjonalitet, for eksempel solceller eller display. Sensordataene kobles til internett trådløst via en smarttelefon, og gjennom nettskyen kan dataene deles med andre og brukerne kan få tilgang til å kommunisere og styre enheten fra hvor som helst.

Les mer om prosjektet for Texas Instruments

 

Jarbtech Solution – BeGreen

BeGreen er en løsning som vil gjøre det lettere for metroselskaper å oppdage, bøtelegge og kartlegge sniking som er et stort samfunnsproblem som rammer kollektivtransporten over hele verden. Passasjerer som ikke betaler for transporten fører til at metroselskapene går glipp av store billettinntekter som alle vi andre må betale for.

Det uavhengige systemet er basert på avansert videoteknologi og en mobil applikasjon. En programvare med deteksjonsalgoritmer behandler kamerabildene løpende og varsler vaktene som lettere vil kunne oppdage og pågripe snikeren. Systemet er spesialisert på å oppdage tailgating og fare jumping. Tailgating er når flere går gjennom porten på samme billett, mens fare jumping er når en person hopper over porten.

Les mer på Jarbtech Solutions nettside

 

 

Besøk utstillingen vår i Bergen sentrum ved Ramm av Ramsvik, Vestre Torvgate 18.

Les mer om Raff Designuke