Moelven Modus og Inventas skal utvikle fremtidens kontorløsning

Arbeidsdagen vår vil være i stor endring i årene som kommer. Moelven Modus har inngått en samarbeidsavtale med Inventas om bistand til å designe fremtidens kontorløsning.

Oppdraget med Moelven Modus går frem mot vinteren 2019 og omfatter prosjektledelse, designmetodikk og produktutviklingstjenester der det overordnete målet er å utvikle en fremtidsrettet innredningsløsning for kontorbygg.

Arbeidet baseres på en større behovskartlegging for gode arbeidsplasser i de nærmeste 3-5 årene som ble gjennomført i 2017 og Inventas vil sammen med interne ressurser hos Moelven Modus være med og bidra fra idéstadiet. Det vil bli gjennomført konseptutvikling, brukertesting, prototyping, implementering i produksjon, dokumentasjon og markedsmateriell frem til lansering neste vinter. Mye av arbeidet utføres av Moelvens Modus egne ressurser, men Inventas deltar og støtter gjennom hele prosessen.

Moelven Modus er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg, har 489 ansatte og omsetter for ca 767 MNOK.


Bilde: Svein Erik Berntzen, nyutviklingssjef Moelven Modus (t.v.), Petter Arlehed, avdelingsleder Inventas og Martin Aune, prosjektleder Moelven Modus