Morgendagens hjemmeomsorg

Inventas har gjort omfattende kartlegging av tjenestebehov og tjenesteleveranser innen hjemmeomsorgen.

Les mer

Velferdstorget

Bærum kommune bruker tjenestedesign for at flere skal kunne bo hjemme når de blir eldre. Nå skal innbyggere kunne få lære mer om velferdsteknologi og mulighetene det gir.

Les mer

KS innovasjonsworkshop

Mange av utfordringene i samfunnet er vevd sammen slik at det kreves flere ulike aktører for å identifisere behovene og for å finne gode, innovative løsninger. Inventas har derfor utviklet en workshop med fokus på innovasjon i tjenestesektoren.

Les mer