05.07.19 / Trondheim

Vi søker industridesignere

Til vårt designteam søker vi en engasjert designer som kan bidra i prosjekter gjennom hele designprosessen, fra tidligfase utforsking og konseptvisualisering frem mot realisering.

Søknadsfristen er gått ut.

Les mer

05.07.19 / Trondheim

Vi søker produktutviklere innen mekanisk konstruksjon

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som trives med konseptutvikling, detaljert mekanisk konstruksjon, 3D-modellering og prototyping.

Søknadsfristen er gått ut.

Les mer

05.07.19 / Trondheim

Vi søker produktutviklere innen elektronikk

Til vår avdeling innen robotikk og elektronikk søker vi produktutviklere med kompetanse innen feltene embedded programmering, hardware-utvikling, rask prototyping, robotikk og automasjon/styring.

Søknadsfristen er gått ut.

Les mer