Tips til hvordan du som gründer bør jobbe med design

Design er en viktig del av prosessen med å få en idé til å lykkes. Her deler vi noen tips fra designprosessen som du bør å ta med på veien i utviklingen av produktet ditt.


Sørg for at noen trenger ideen din

Første regel til et suksessfullt produkt er å sørge for at noen har behov for idéen din. Så din første jobben er å finne ut hvem som er ditt produkts potensielle brukere og kunder. Så fort du har identifisert en mulig brukergruppe må du ut og prate med et par av dem. Ikke vær for redd for å dele idéen din – du trenger innspill for å forstå om de har behov for idéen din eller om de trenger noe annet.

Om du er redd for at noen skal stjele idéen din så prat heller om problemet idéen din løser. Finn ut mest mulig om problemet du skal løse. Hvordan opplever dine brukere situasjonen? Hva plager dem? Hvordan skulle de ønske at det var? På denne måten sørger du for hemmelighold i tillegg til at du får satt fokus på det som er viktigst. Hvordan du konkret løser problemet er faktisk ikke viktig for brukeren. Mange grundere går litt i fella og skal fortelle fryktelig mye om hvordan deres teknologi virker og mister verdifull tid sammen med brukere. Husk at du gjennomfører intervjuer for å lære ikke for å belære.

Når du har forstått hvilket behov du skal løse kan du bruke visualiseringer; tegneserier, skisser eller prototyper for å kommunisere hvordan du skal løse brukers og kunders problem. Fokuser gjerne på hvilke effekter din idé vil gi brukerne. Dette er en fin måte å synliggjøre idéens kunder og hvordan teknologien skal fungere.


Design det rette produktet

Ikke forelsk deg i en idé for tidlig – det finnes alltid flere løsninger på et behov. Et god råd til forfattere er å ta livet av dine beste ideer («kill your darlings»). Dette gjelder i høyeste grad også for tekniske løsninger. Dersom du er for glad i din opprinnelige idé og ikke er villig til å se andre løsninger kan du risikere å overse en enda bedre og rimeligere løsning.

Identifiser hva som er kjernen i din idé og bruk ressursene på å få denne så god som mulig. Pass deg for «kjekt å ha» løsninger som er kostbare å utvikle og som brukerne og kundene egentlig ikke trenger. Produkter som oppfyller et behov godt er langt bedre enn produkter som løser 5 problemer halvveis.

Et visuelt tiltrekkende design og en helhetlig kundeopplevelse er viktige faktorer for å skille seg ut i markedet og for å få fornøyde kunder. Bruk derfor tid på å få detaljene rett. Kunden ser deg som en aktør uavhengig om han kjøper ditt produkt på nett eller i butikk. Sørg derfor for at kunden får en like god opplevelse uansett hvor kunden velger å møter deg.

Å sette et produkt i produksjon krever kapital. Legg derfor opp utviklingsarbeidet i flere steg slik at du kan demonstrere til investorer at den teknologiske risikoen i produktet er redusert. Og bruk prototyper tidlig for å vise frem at idéen din virker.

Rimelige produksjonskostnader er et resultat av fokus og hardt designarbeid. Sett fokus på å velge løsninger som gir billige produksjonskostnader tidlig slik at designeren kan ta dette med i alle valg.

Sørg for å ivareta dine rettigheter

Sørg for at du beholder rettigheten til din idé i alle kontrakter med samarbeidspartner og ansatte. Pass spesielt på ved bruk av studenter og gratisressurser. Det kan fort bli krangling og dårlig stemning om ikke alle er enige på forhånd om hvem som eier rettighetene til hva.

Ikke publiserer illustrasjoner av din tekniske løsning i offentlige fora om du ønsker å ha muligheten til å patentere idéen din. Pass på å ikke vis tegninger, prototyper og tekniske beskrivelser på nettsider, konferanser, avisartikler og andre steder hvor mange har muligheten til å se din idé før du har et patent eller har bestemt deg for at du ikke vil ta et.

Veien til et ferdig produkt kan ofte være lang og kronglete. Produktutvikling er en sirkulær, gjentagende prosess hvor en stadig lærer mer og forbedrer produktet. Knytt derfor til deg ressurser som har erfaring og kan hjelpe deg på veien. Vi i Inventas er alltid klar til å hjelpe uavhengig om du har en serviett idé eller om du har et design du er fornøyd med og ønsker å få i gang en produksjon.


Kortversjonen

Ikke vær for redd for å dele ideen din – du trenger innspill fra potensielle brukere og kunder.

Ikke tro du vet alt, intervju heller potensielle brukere og kunder for å finne svar. Still mange «hvorfor» spørsmål.

Identifiser hva som er kjernen i din idé og bruk alle ressursene på å få denne designet så godt som mulig.

Pass deg for «kjekt å ha» løsninger som er kostbare og unødvendige å utvikle.

Å sette et produkt i produksjon krever kapital. Legg derfor opp utviklingsarbeidet i flere steg slik at du kan demonstrere at den teknologiske risikoen ved bruk av prototyper.

Test prototyper underveis med potensielle brukere og kunder.

Sørg for at du beholder rettigheten til din idé i alle kontrakter med samarbeidspartnere.