Elektronikk

I kjernen av ethvert smart produkt sitter det elektroniske komponenter som gir uante muligheter. Inventas sitter med kompetansen til å utvikle, integrere og detaljere det som kreves for ditt neste produkt. Vi kan ta ditt produkt fra en prototype til et ferdig godkjent produkt.

Utvikling av elektronikk er et komplekst fagfelt som krever et bredt spekter av ferdigheter. Et elektronikkdesign krever dyp kunnskap i fysikk og matematikk for å oppnå den funksjonaliteten man ønsker seg. Våre ingeniører jobber etter iterative prosesser og bygger opp et design fra konsept til ferdig produkt på et minimum av designiterasjoner. Dette i tett samarbeid med kunden samtidig som man ivaretar helheten og samsvar med regelverk.

Med vår komplette kompetanse er det stor sannsynlighet for at vi har vært borti noe som ligner på din problemstilling.

Inventas har jobbet med produktert relatert til elektronikk siden 1997 og siden 2016 designet og integrert elektronikk i produktene. Vi har brukt vår kompetanse innen et uttall bransjer og fagområder.

Noen av våre kompetanseområder

 • Systemdesign
 • Skjemategninger
 • Kretskortutlegg
 • Analoge kretser
 • RF (Radio Frequency) design
 • Bluetooth, Wifi, radio
 • NBIoT, CatM1
 • Antennedesign
 • Digitale Kretser
 • Regelverk og standarder
 • EMC
 • EX etter ulike beskyttelsesprinsipper
 • Produksjonsmetoder
 • Batteri og ladekretser
 • Kommunikasjonsbusser
 • UART, SPI, I2C
 • Tetninger og toleranser
 • Komplett produksjonsunderlag

Våre elektronikkingeniører samarbeider tett med andre faggrupper ved behov. Dette gjør Inventas i stand til å ivareta helheten i produktet.