Embedded software

Å utvikle god programvare (Embedded software) for produkter krever dyp kunnskap om både koding og elektronikk. Våre utviklere har kompetanse, lang erfaring med utvikling og et nettverk med utviklere i ryggen for å løse alle problemer. Vi evner å se helheten fra et systemperspektiv.

Vi har dedikerte utviklere som klarer å kombinere kreativitet og formell kompetanse i rammene av anerkjent metodikk. Vi jobber etter best practice og bygger opp vår kode med modulær arkitektur, single source tilnærming og utnytter automatisk kodegenerering der dette er mulig.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Jesper Toftenes
Senior programvareutvikler
jet@inventas.no


Softwarearkitektur og design

Vi anerkjenner at helheten i en god leveranse starter med et godt grunndesign og god arkitektur. Flere av våre utviklere har i flere år jobbet med dette som utgangspunkt, og vi sørger for at det ikke blir løse tråder underveis i prosessen fra konsept til ferdig produkt.

Lavenergi kode

Hvis systemet ditt skal bruke minst mulig energi og leve lenge på batteri må man ha kontroll på at softwaren har bruker minst mulig tid og energi til å utføre oppgaven sin. Dette krever meget god kontroll over alle elementer i designet og man må sørge for at alt som ikke skal brukes til enhver tid er avskrudd. Dette har vi lang erfaring med og tilstreber til enhver tid å lage så effektiv kode som mulig.

Driverutvikling

Lavnivå programmering og utvikling av drivere krever stor kompetanse om både software og hardware. Vi sitter gjerne på laben og tester kombinasjon av kode og hardware med oscilloskop eller logikkanalysator.

Sanntidssystemer

Å sørge for at signaler og kommandoer blir eksekvert til riktig tid og i riktig rekkefølge kan noen ganger være forskjellen på suksess og katastrofe. Vi har dyp kunnskap om det å utføre riktig kommando til riktig tidspunkt.

Metodikk

Vi har fokus på prosedyrer, arbeidsflyt og smarte systemer for å hjelpe utviklere i hverdagen. DevOps, integrerte testsystemer og code-reviews er nødvendige verktøy for effektiv utvikling.

Noen av våre kompetanseområder

 • C-programmering
  • Vi er eksperter i C, det mest brukte språket innen embedded software
 • C++
  • Vi utnytter objektorienterte språk i applikasjoner der dette er nødvendig.
 • Embedded linux og Yocto
 • Språk og scripting
  • Python, Go, Rust, Perl, Bash, Ruby, Matlab/Simulink. Vi behersker et bredt spekter med skriptspråk
 • Utviklingsplattformer og verktøy
  • VSCode, Eclipse, Keil, IAR, STM Cube, Microsoft Visual Studio, Labview, Code Composer Studio IDE, SysML, Docker, git, CVS, SVN, ClearCase, Mercurial
 • Processorer (CPU)
  • Vi har erfaring med Nordic Semiconductor nRF-series, SiLabs Gecko, STM32, Microchip AVR, MSP 430, PIC32, 8051, PowerPC++.
 • Operativsystemer
  • Linux, Zephyr, FreeRTOS, Google Android, VxWorks, iOS, Windows, TI DSP/BIOS
 • System on Chip (SoC)
  • Vi har erfaring med Embedded Linux på Xilinx Zync og Intel Cyclone V. Begge platformer gir mulighet til to-kjerne arkitektur med FPGA og ARM-prosessor i samme krets
 • Drivere
  • Ethernet, CAN, UART, SPI, I2C, SDIO, 1-WIRE, PCIe, VME, MODBUS++
 • Trådløs teknologi
  • NB-IoT, LTE-CatM, Bluetooth Low Energy, ZigBee, Z-Wave, LoRaWan, 6LoWPAN, DASH7, MESH, Thread, WiFi