Kybernetikk

Kybernetikk er læren om styremekanismer og -problemer. Våre kybernetikere kan utvikle og implementere styring og regulering i alt fra større maskiner i industrien til roboter og autonome kjøretøy på land, i vann og i luften.

Vi diskretiserer og modellerer fysiske systemer, i tillegg til at vi utvikler algoritmer for styring, kontroll, estimering og filtrering av automatiserte og autonome applikasjoner.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Egil Gundersen
Produktutvikler, robotikk
eg@inventas.no

Noen av våre kompetanseområder

Regulering og estimering

Vi utvikler og implementerer skreddersydde programmer og algoritmer for styring og kontroll av systemer som krever automatikk.

Systemforståelse og modellering

En av våre styrker er å kjapt danne en forståelse av systemer for å kunne identifisere hvordan systemet kan påvirkes for å oppnå ønsket oppførsel. Modellering er en sentral del av dette. Modellene kan være basert på en fundamental forståelse av det aktuelle systemet, eller basert på observasjoner av oppførsel uten å forklare dette ut fra fundamentale sammenhenger i systemet.

Observasjon, instrumentering og variabler

Hos Inventas kan du få eksperthjelp på instrumentering og måleteknikk. Identifisering av variabler som må observeres i systemet som skal kontrolleres, eller modelleres, er viktig for å danne et korrekt bilde av systemet. Dette leder ofte til behandling og analyse av måledata for å eliminere støy eller estimere verdier som ikke kan måles direkte (estimatorer). Inventas har dyktige ingeniører som kan konstruere filter og estimatorer for enhver problemstilling.

Sanntidsdata og større datamengder

Regneoperasjoner på større datamengder er ofte nødvendig for å korrekt kunne si noe om tilstanden på et system (eks: FFT). Dette stiller automatisk krav til responstider, og vår kunnskap om sanntidssystemer vil kunne hjelpe våre kunder å oppnå ønsket data til korrekt tid.

Aktuatorer

Vi har omfattende kunnskap om dimensjonering og tilpassing av aktuatorer for ulike bruksområder. Dette inkluderer blant annet servoer, ventiler og linæraktuatorer. Vi er også i stand til å designe og konstruere spesiallagede aktuatorer der hyllevarer ikke dekker behovet.