Robotikk

Robotikk3

Mekatronikk

Design av mekaniske produkter med innebygde sensorer, elektronikk og datatekniske løsninger er kjernen i det Inventas leverer. Vi kombinerer nisjekompetanse på industridesign, dynamisk simulering, innkapsling, styring av komplekse aktuatorsystemer, servoløsninger, og elektronikkutvikling.

Robotisering av manuelle prosesser

Inventas utvikler automatisert produksjon- og vedlikeholdsutstyr der standardprodukter ikke er egnet. Dette er typisk tilpassede robotløsninger og maskineri, som skal utføre spesielle, eller spesielt krevende, operasjoner.

En rekke bransjer står ovenfor et enormt automatiseringspotensiale. Inventas jobber derfor aktivt for å sikre økonomisk, menneskelig og miljømessig gevinst, for å heve standarden og konkuranseevnen.

P urbanfarmlab planter 9 2000

Styring og overvåking

I stadig økende grad tar vi i bruk avanserte kamera og sensorløsninger i nye produkter. Vi sammenfatter sensordata i egenutviklede styresystemer og datagrafikk, med typiske anvendelser innen produksjonsplanlegging, medisinsk overvåking, og monitorering og regulering av industrielle prosesser.

P ODI Medical Render2 wide

Kritisk design og teknisk Ux

De fleste automatiserte prosesser har fortsatt mennesker involvert. Med kritisk design og teknisk Ux setter vi mennesket i sentrum av den automatiserte prosessen og sikrer at sikkerhet ivaretas og at styringsflater utformes sikkert for operatørene slik at operatør får riktig informasjon på rett tidspunkt.

Noen ganger tar det form som enkle stryingsflater for en operatør eller riktig utforming av en hendel til altomfattende systemer som kontrollrom og styrhus.

0 Hovedbilde Render av 3 D modellen av drillerkabinen som ble brukt gjennom prosjektet Illustrasjon Inventas