Mekanisk konstruksjon

Et gjennomtenkt produkt stiller høye krav til funksjonalitet og oppfinnsomhet kombinert med omtenktsomhet for detaljer. Kall det gjerne ingeniørkunst. Vår erfarne stab av ingeniører elsker tekniske utfordringer og behersker fremstilling av både avanserte konstruksjoner og produksjonsklare komponenter.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Bjørnar Vasenden
Avdelingsleder, Bergen
bv@inventas.no

Snorre N. Bache
Senior produktutvikler
snb@inventas.no

Patrick Schneider
Senior produktutvikler
ps@inventas.no

Merdslipp

Moderne produktutvikling og mekanisk konstruksjon er ikke for amatører. Det krever et godt øye for kompleks problemløsning, høy kunnskap om materialer og produksjonsteknikker, og de beste verktøyene for modellering og prototyping. En ambisiøs designvisjon får først reell verdi når den tar form og realiseres ned til hver minste detalj. Kall det gjerne ingeniørkunst. For å få dette til trengs solid teknologikompetanse og et sterkt tverrfaglig samarbeid.

Inventas har en unik kompetanse innen mekanisk konstruksjon. Få andre kan vise til tilsvarende totalkunnskap innen fagfeltet, og produkter vi har utviklet er å finne i alt fra de dypeste hav, til langt ute i rommet, til kirurgisk utstyr, til konsumentprodukter som omsettes over hele verden. Vi er spesialister i å dra produkter fra tegnebrettet via prototyper laget med det siste av raske produksjonsprosesser til ferdige produkter. I Inventas gir vi oss ikke før produktet er helt i mål og kan oppleves, brukes og erfares.

The devil is in the details and the proof is in the pudding.
P Currence1
Mekanikk2