Simulering

Når et produkt skal brukes i krevende miljø er ofte simuleringsdrevet produktutvikling et godt verktøy. Ved å bruke simuleringer får vi innsikt i hvordan last påvirker konstruksjonene.

Med simuleringsdrevet produktutvikling kan vi simulere, forbedre og simulere igjen. Dette medfører at vi ikke lager prototyper og null-serier som ikke består testkrav. Kort fortalt; når laster, geometri og grensebetingelser påvirker designet kan våre ingeniører finne en løsning. ​

Inventas simulering består av to hovedområder fast og flytende. Til faststoff benytter vi FEM, Finite Element Method, og til flytende bruker vi CFD, Computational Fluid Dynamics. Våre eksperter har både lang erfaring med beregninger og tung faglig utdanning. Hos oss finner du landets beste miljø innenfor avanserte beregninger.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Erlend Langsrud
Senior produktutvikler
el@inventas.no

Einar Schwenke
Gruppeleder simulering, Midt
einar.schwenke@inventas.no

I banner kontor alex 01 2000x800

FEM

Software som ABAQUS og NX har gjort FEM mer tilgjengelig enn noen gang. Våre eksperter kjenner ikke bare softwarepakker, men forstår de underliggende ligningene. Dette gjelder også for avanserte materialer (gummi, polymererer, kompositter), kontaktberegninger og vibrasjoner.​

Inventas har lang erfaring med styrkeberegning av kraner, vinsjer, A-rammer, subsea-strukturer, trykkbeholdere og annet som skal godkjennes av klasseselskap. Vi beregner styrke, utmatting og ulykkeslaster på sveiste og boltede strukturer i stål, aluminium, titan, polymer og kompositter.

Vi har også utstrakt erfaring innenfor nisjeområder som:

  • Modal-analyse: Sjokk, vibrasjon, random noise​
  • Transient dynamikk​
  • Maskindynamikk​
  • Utmatting av maskindeler og strukturer​
  • Limit state» beregninger av stål- og aluminiumsstrukturer​
  • Bruddlast i støpejern, polymer og komposittmaterialer

Digitale ristebord

Vibrasjoner er ofte en utfordring. Elmotorer, turbiner og andre kilder skaper vibrasjoner. Egenfrekvenser finnes og må unngås. Fysiske ristebord og testing kan være en dyr og lang prosess om du ikke treffer riktig første gang. Vi kan simulere testprosedyrer raskt, og gjøre endringer for så å teste en gang til. Dette gjør at kunden hos Inventas får flere iterasjoner av et design på kort tid.

Inventas simulerer ulike typer sjokk- og vibrasjonslaster: Sinus sweep, random vibration og shock response. Dette er relevant for elektronikk og annet utstyr som installeres subsea, på skip eller i satellitter. Slikt utstyr skal gjennom et strengt testprogram med slike laster før det godkjennes. Ved å simulere disse testene kan man avsløre svakheter i designet på et tidlig stadium. Et annet relevant område er design av ultralyd-utstyr.


I femlab dynamikk01 1320x800
I femlab struktur01 1320x800

CFD

CFD er et kraftig verktøy som krever dyp forståelse. CFD er et meget godt verktøy i utviklingsfasen. Luft-, væske-, og varmetransport er ikke alltid intuitivt å resonere seg frem til. Vår metode og arbeidsmetodikk tillater oss å simulere mange lasttilfeller eller geometriforslag slik at vi kan raskt foreslå designforbedringer.​

Inventas har lang erfaring i å simulere kjøling av elektronikk og maskiner gjennom fri og tvungen konveksjon. Vi simulerer også trykktap, virkningsgrad av roterende pumper, sanderosjon og hydrodynamiske krefter på gjenstander som beveger seg gjennom luft eller vann. Våre eksperter har erfaring med alle de viktigste softwarepakkene innenfor CFD.

Noen av våre nisjeområder:

  • Kjøling av maskiner og elektronikk​
  • Ekstern strømning – drag og lift​
  • Intern strømning/trykktap/kavitasjon​
  • Dråper/partikler og erosjon
I femlab stromning01 1320x800