Medtech

I Inventas har vi lagt inn store krefter for utvikling av medisinsk utstyr, både gjennom fysisk og digital produktutvikling. Dette er ett av våre hovedsatsningsområder både når det gjelder bygging av kompetanse og prioritering av prosjekt.

Å bidra til å løse små og store utfordringer innen helse er både motiverende og utfordrende da konsekvensene for ved feil kan være store. Da er det ekstra tilfredsstillende å lykkes. Vår visjon er å bidra til en positiv og bærekraftig endring i verden, vår måte er å gjøre verden litt bedre, prosjekt for prosjekt. Medtech-prosjektene våre er derfor av høyeste prioritet.

Inventas har over flere år styrket sitt tjenestetilbudet og kompetanse slik at vi kan ta ansvar og gjennomføre alle typer Helse og Medtech-prosjekter. Vår unike tilnærming er at vi kombinerer vår smidige DesignThinking tilnærming med strukturen og nøyaktigheten til ingeniørene våre, og at dette skjer i henhold til «MDR regulations» når vi utvikler medisinsk utstyr.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Rolf H. Sellesbakk
Forretningsutvikler
rhs@inventas.no

Per-Anders Elvertrø
Leder regulatorisk arbeid
pae@inventas.no

Prosjekt sonowand 2 1920
Koppler 3000
Prosjekt - helsesatsningen
NLA Magasin Web 42
Design thinking x Engineeringx Regulatory Affairs = Inventas Helse
Prosjekt Sonowand kirurgi
P sonowand FPA probe 1320

Det stilles strenge krav til utviklingsprosessene for medisinsk utstyr. Dette spesielt i henhold til de nye forskriftene om medisinsk utstyr (MDR) som har gjort seg gjeldene i Europa i mai 2021. Vi jobber etter ISO13485 standard som støtter opp under EU-forordningen. Les mer om vår regulatoriske satsning her.

Inventas er ikke bare et designbyrå. Vi kan følge prosjektene fra idé / behov helt til markedsintroduksjon og vi tar ansvar og håndterer alt som kreves underveis. Design og utvikling, produksjon og montering, medical device regulation og CE-merking. Alt dette er en naturlig del av vårt ansvarsområde og for oss som lever og ånder for å utvikle gode produkter og løsninger sammen med våre kunder er det fantastisk moro og motiverende.

Prosjekt spiromedical pakning
Prosjekt nordicneurolab visualsystem02 1920x1080
Brukertesting ambulanse båre2
Brukertesting ambulanse båre
«Simply exceptional!
Thank you very much for turning the embryo of a product into something so functional, elegant, and novel!
A fantastic product that we will surely improve even more, and we will be able to implement in the clinic at the service of women healthcare.”
- Michel Herranz Carnero, PhD
Department of Clinical Medicine
NLA sykehus2
Prosjekt Dynawrist illustrasjon