Produkter som begeistrer

Vi utvikler lønnsomme produkter som vekker tillit og entusiasme.

Design for fysiske produkter

Et godt design skaper begeistring og vekker tillit og kjøpelyst, enten det dreier seg om et industriprodukt eller en forbruksvare.

Designmetodikk, brukerinnsikt, system- og markedskunnskap bidrar til både å forbedre og å utvikle helhetlige, brukervennlige og attraktive løsninger.


Hva vi gjør

Designstrategi og -ledelse

Arbeidet som leder til et godt design starter med forretningsmodell og strategiske mål.


Kartlegging og brukerinnsikt

En god forståelse av brukerbehov og brukeratferd er grunnlaget for enhver vellykket løsning.


Konsept og visjoner

Oversette brukerbehov til løsninger, og bruke visuell arbeidsmetodikk for å avklare konsept og visjoner.


Bærekraft

Utvikling i et bærekraftperspektiv for å ivareta økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider som påvirker samfunnet vårt.


Interaksjonsdesign og grensesnitt

Strukturering av data, systemrespons og visuell design. Skjermbaserte grensesnitt for ulike applikasjoner og plattformer – fra nettbaserte portaler og mobile applikasjoner, til integrerte produktløsninger.

Mer om digital design


Mekanisk konstruksjon

Om du trenger hjelp til å bygge en maskin, til å kutte produksjonskostnader eller materialforbruk – eller realisere en oppfinnelse.


Elektronikk og robotikk

Vi kombinerer industriell design og mekanisk utvikling med elektronikkompetanse for å lage nye produkter innen områdene embedded design, robotikk og integrerte produkter.

Mer om elektronikkutvikling


Simuleringer og analyse

Beregninger kan redusere usikkerhet omkring et produkts egenskaper, enten det er relatert til styrke og geometri, eller termiske og strømningsmessige egenskaper.

Mer om beregninger


Prototyping

Hyppig og rask prototyping reduserer risiko og kostnader i utviklingsprosessen.


Regulatorisk arbeid - samsvar og kvalitetssikring

Strukturering av prosesser, utvikling av kvalitetssystem, kvalitetssikring av dokumentasjon samt koordinering av prosjekt og involverte aktører for at produktet og organisasjonen din møter alle regulatoriske krav, standarder og lovverk som gjelder.

Mer om regulatorisk arbeid


Produksjon

Å utvikle produkter for store volum og lave kostnader krever inngående kunnskap om både materialer og produksjonsteknologi.

Mer om produksjon