Har du regnet på det?

Simuleringer og analyser for å oppdage muligheter utover din forestillingsevene

Dette er Femlab

Noen ganger må en regne på det fordi det blir for dyrt å lære gjennom feil.

Inventas Femlab er vår avdeling for avansert simulering av produkters egenskaper. Avdelingen arbeider med simuleringsdrevet design for å optimalisere en konstruksjon med hensyn på ulike krav. Ofte gjøres beregninger også for å verifisere produkter mot koder og standarder.

Vi simulerer blant annet strømning, kjøling, maskindynamikk, vibrasjoner, sjokk og styrke. Kompositter, polymer og andre avanserte materialer er ofte forekommende.

Vi benytter avansert programvare som Abaqus, NX/Nastran og OpenFoam, men skriver også enkel programvare selv for å løse spesielle problemer.

Utfordringen i utviklingsprosjekt er å simulere kompliserte fenomen med tilstrekkelig nøyaktighet innenfor en akseptabel kostnad. Femlab er trent i å tilpasse leveransen til kundenes ulike behov, enten det er enkle overslag eller svært avanserte simuleringer.


Les mer om hva vi gjør

Dynamiske beregninger og utmatting

Styrke og statiske beregninger

Strømningsberegninger – CFD


Dynamikk

Dynamiske beregninger og utmatting

Inventas simulerer ulike typer sjokk- og vibrasjonslaster: Sinus sweep, random vibration og shock response. Dette er relevant for elektronikk og annet utstyr som installeres subsea, på skip eller i satellitter. Slikt utstyr skal gjennom et strengt testprogram med slike laster før det godkjennes. Ved å simulere disse testene kan man avsløre svakheter i designet på et tidlig stadium. Et annet relevant område er design av ultrasonisk utstyr. Vi bruker NX/Nastran til slike simuleringer.

I tillegg har vi erfaring med å simulere transiente dynamiske laster kombinert med store plastiske deformasjoner. Dette gjelder kollisjonslaster og eksplosjonslaster. Til slike simuleringer bruker vi Abaqus.

  • Modal-analyse: Sjokk, vibrasjon, random noise
  • Transient dynamikk
  • Maskindynamikk
  • Utmatting av maskindeler og strukturer

Struktur

Styrke og statiske beregninger

Inventas har lang erfaring med styrkeberegning av kraner, vinsjer, A-rammer, subsea-strukturer, trykkbeholdere og annet som skal godkjennes av klasseselskap. Vi beregner styrke, utmatting og ulykkeslaster på sveiste og boltede strukturer i stål,aluminium,titan,polymer og kompositter. Bildet viser beregning av en stor A-Ramme for NDM Deck Equipment.

  • «Limit state» beregninger av stål- og aluminiumsstrukturer
  • Bruddlast i støpejern, polymer og komposittmaterialer

Strømning

Strømningsberegninger – CFD

Inventas har lang erfaring i å simulere kjøling av elektronikk og maskiner gjennom fri og tvungen konveksjon. Vi simulerer også trykktap, virkningsgrad av roterende pumper, sanderosjon og hydrodynamiske krefter på gjenstander som beveger seg gjennom luft eller vann. Vi bruker programvaren OpenFoam/Castnet samt strømningsdelen i SolidWorks Simulations.

  • Kjøling av maskiner og elektronikk
  • Ekstern strømning – drag og lift
  • Intern strømning/trykktap/kavitasjon
  • Dråper/partikler og erosjon.