Er du påkoblet?

Vi bringer det fysiske og digitale sammen, og utforsker tingenes nye dimensjon

Dette er Smartlab

Inventas Smartlab er vår avdeling for front-end elektronikkutvikling.

Verden krever smartere produkter, autonome løsninger og mer effektive produkter og prosesser. I Smartlab kombineres selskapets årelange erfaring innen industriell design og mekanisk utvikling med sterk elektronikkompetanse for å lage nye produkter innen områdene embedded design, robotikk og integrerte produkter med en designfaglig tilnærming.


Robotikk

Smartlab utvikler skreddersydde robotikkapplikasjoner. Kjennetegn ved slike applikasjoner kan være små volum, ekstreme krav til nøyaktighet, nedsenkning i vann, eller plassbegrensninger.

Systemene bygger vanligvis på tett interaksjon mellom mekanisk utforming, aktuatorer, elektronikk og et multi-akse styringssystem.


Embedded elektronikk

I et godt produkt er hardware, firmware og det fysiske produktet utviklet tett sammen. Smartlab utvikler skreddersydd elektronikk for applikasjoner der det for eksempel kan være utfordringer knyttet til plass, klima eller produktkost.


Sensorikk

Smartlab bygger og utvikler analoge og digitale sensorsystemer. Systemene kan enten være egenutviklet med basis i kjente måleprinsipper, eller basert på standard sensorer.


Konnektivitet og IoT

Vi jobber på de fleste radioplattformer og har god erfaring med for eksempel ISM radio, Bluetooth, ZigBee, GSM/GPRS, Wlan og RFID.

Vi har utviklet vår egen IoT-plattform der vi kan begynne å prototype og teste ut IoT-løsninger fra dag én.

Mer om om Inventas IoT-plattformHva vi gjør

 • Idé, konseptutvikling og prosjektledelse
 • Prototyping og verifikasjon
 • Utvikling av mikrokontrollerbaserte systemer
 • Embedded elektronikk og innebygd programvare
 • PCB layout og produksjon
 • Analoge og digitale sensorsystemer
 • Bildegjenkjenningssystemer
 • Kontroll- og styringssystemer
 • Design av brukergrensesnitt
 • Robotikk, mekatronikk, aktuatorer og motorer
 • Koblinger, integrasjon og innkapsling av elektronikk