Er du påkoblet?

Vi bringer det fysiske og digitale sammen, og utforsker tingenes nye dimensjon

Dette er Smartlab

Inventas Smartlab er vår avdeling for front-end elektronikkutvikling.

Verden krever smartere produkter, autonome løsninger og mer effektive produkter og prosesser. I Smartlab kombineres selskapets årelange erfaring innen industriell design og mekanisk utvikling med sterk elektronikkompetanse for å lage nye produkter innen områdene embedded design, robotikk og integrerte produkter med en designfaglig tilnærming.


Hva vi gjør

 • Idé, konseptutvikling og prosjektledelse
 • Prototyping og verifikasjon
 • Utvikling av mikrokontrollerbaserte systemer
 • Embedded elektronikk og innebygd programvare
 • PCB layout og produksjon
 • Analoge og digitale sensorsystemer 
 • Bildegjenkjenningssystemer 
 • Kontroll- og styringssystemer
 • Design av brukergrensesnitt
 • Robotikk, mekatronikk, aktuatorer og motorer
 • Koblinger, integrasjon og innkapsling av elektronikk