Strategi og forretningsutvikling

Produktutvikling handler ikke bare om selve produktet, men om hele verdikjeden rundt produktet. Vi kombinerer våre egne spesialister på selve utviklingsprosessen med fagspesialister fra våre øvrige disipliner. Dette gir oss en unik evne til å se helheten i komplekse problemstillinger.

Vi søker alltid å sikre at en kunde, eller kundens produkter og tjenester er klar for å møte fremtidig konkurranse, og endrede krav fra nye kundesegmenter. Med en helhetlig tilnærming analyserer og kartlegger vi markedet, etablerer en forretnings- eller produktplan, utvikler posisjoneringsegenskaper, IP-strategi og hjelper kunden med å gjøre dokumenterte valg for fremtidig produkt- eller selskapsstrategi.

Vi sørger for at du kommer riktig ut av startblokka, og benytter metodikk og prosess som gir størst verdi med hensyn til utfordringen du står ovenfor.

Vil du vite mer? Ta kontakt

Eirik Penne
Forretningsutvikler
ep@inventas.no

I banner kontor hanna karianne 01c 2000x800


I banner kontor bergen 01 2000x800

Tjenesteområder

Rådgivning & strategisk design

Våre rådgivere har lang erfaring med strategisk arbeid både på taktisk og operativt nivå innenfor flere ulike bransjer. Hos oss finner du en solid sparringspartner og erfaren rådgiver for alle strategiske valg knyttet til forretningsutvikling eller utvikling av nye tjenester og produkter.

Kjernen i forretningsutvikling handler om samspillet mellom hvilken verdi du leverer til kundene dine gjennom produkter og tjenester, og hvilken verdi dere som selskap sitter igjen med. Vi fokuserer på avdekke det attraktive og det lønnsomme. For å kunne forsikre oss om at et konsept, en idé og forretningen spiller på lag og peker i riktig retning.

Markedskartlegging og brukerinnsikt

Vi kartlegger fordeler, utfordringer, ønsker og behov som er grunnlaget for enhver vellykket løsning. Et helhetlig syn på mennesker, omgivelser og marked som er involvert i prosessen eller påvirket av det. Vi ser på på den enkelte person/enhet i markedets økosystem og knytter dem sammen i den store sammenhengen.

Vi prototyper forretningsmodeller, involverer brukere, kunde og viktige aktører, samler innsikter, generer og utfordrer eksisterende idéer.

Konseptualisering

Konseptualisering er kanskje noe av det viktigste å få på plass tidlig i et prosjektløp. Fordelene med å verifisere og konkretisere idéer raskt er mange. Hvordan fungerer det, hva er dette produktet og hvordan skal det henge sammen med en helhet eller verden rundt? Vi hjelper dere med å konkretisere og konseptualisere idéer og tanker om til faktiske produkt- og tjenestekonsepter. Konsepter som kan prøves, testes og utvikles. En konseptfase vil kunne gi verdifulle svar på hvordan produkt og marked vil reagere og hjelpe deg med å belyse eventuelle mangler og krav til egen virksomhet som bør komme på plass før en lansering.

Produktnær tjenestedesign

Tjenestedesign handler om å forstå hvordan brukerne opplever tjenestene du tilbyr i alle deler av brukerreisen. Vi finner ut hva som betyr mest for dem i møte med ditt produkt, hvilke ting som gjør dem frustrerte og hva som fungerer bra.

Hvilke utfordringer bør dere løse for å lage en så god brukeropplevelse som mulig? Vi kartlegger brukernes behov, ønsker og utfordringer med designmetodikk som intervjuer, observasjon, brukerreisekartlegging, smertepunktanalyser og ulike workshops for å forstå akkurat dette.

Tjenestedesign kan også brukes til å kartlegge interne prosesser, skape forståelse mellom avdelinger og hverandres mandat, identifisere overlapp mellom arbeidsoppgaver og hjelpe til å skape smidigere og mer forståelige rutiner.

Prosess og prosjektledelse

Vi kan bistå deg i alle faser av et produktutviklingsløp, både med prosjekt og prosessledelse. Som prosessleder følger vi prosjektet og sikrer en god gjennomføring av den strategiske produktutviklingsprosessen. Vi arbeider metodisk for å sikre suksessen i et hvert prosjekt. Med fokus på å jobbe i partnerskap med kundene våre om deres utfordringer, utarbeider vi et godt felles grunnlag og etablerer tydelige suksesskriterier vi kan jobbe med gjennom hele prosessen. Vi holder i prosessen og styrer den fra A - Å.

Merkevare

Vi hjelper deg med strategiske valg knyttet til din merkevare. Hvordan skal merkevaren bygges og leve. Gjennom analyse og innsikt etablerer vi et bilde av konkurrenter og marked. Vi hjelper med å finne ønsket/tilgjengelig posisjon i markedet og tilrettelegger og foreslår tiltak som vil lede merkevaren fremover i den strategiske retningen og posisjonen man ønsker å gå.

IP

Vi sikrer dine immaterielle verdier (IP - Intellectual Property) gjennom å gjøre dem tydelige og relevante for dine kunder. En IP-strategi kan hjelpe selskapet og sikre gode økonomiske inntekter på egen IP som f. Eks: oppfinnelser, merkevarer, profil, teknologi, design. En god IP strategi vil kunne hjelpe være med å styrke verdien av selskapet, økte inntekter, økt interesse gos investorer og samarbeispartnere. Holde konkurrentene unna, og en mulighet for merkevarebygging.

Bærekraftsatsning

Bærekraft er et stort tema, og kan være utfordrende å komme i gang med. Vi hjelper deg å definere bærekraftsmål og tiltak for å gå veien dit. Vi bidrar til å identifisere konkrete, reelle innsatsområder for din bedrift og dine produkter/tjenester. Hvordan kan dere forbedre selskapet på morgendagens krav fra markeder, myndigheter eller egne bærekraft ønsker, strategi og/eller mål.

Vi kan hjelpe med overordnede bærekraftstrategier for selskapet som helhet med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål for å danne et helheltlig perspektiv. Vi kan også gå inn å identifisere konkrete prosesser, produkter, tjenester eller rutiner som kan forbedres, reduseres og optimaliseres.

  • LCA
  • Klimafotavtrykk
  • Sirkulære verdikjeder
  • Sosiale og sammfunnsmessige effekter


Regulatorisk

Vi vurderer mekanismene som regulerer godkjennelse og markedsadgang for produktet ditt, og vi hjelper deg å definere hvilke krav som stilles til styring av kvalitet, sikkerhet, ytelse og ansvarsforhold før og etter produktet er satt på markedet.

Les mer om våre regulatoriske tjenester

Aktuelle saker

I kontor bergen mote wouter richard bjornar even 2 2400

Står bedriften din overfor nye utfordringer?

Relevante prosjekter

P merdslippen greenbag 05 2000

Bærekraftig oppdrett i lukkede omgivelser

Merdslippen - Greenbag