Alle tenker helhetlig, men tenker vi sammen?

Endre og forbedre virksomhetens tjenester for å bygge lojalitet og løse samfunnsfloker

Design av kommersielle og offentlige tjenester

Leverer du det du lover? Er brukerne trygg på den tjenesten du leverer?

Tjenestedesign handler om å utvikle tjenestene slik at de gir gode og trygge brukeropplevelser, og har stor betydning for å oppnå attraktive og effektive tjenestetilbud. Og skal det skje, er det avgjørende med innsikt i hvilke behov som skal dekkes, hos hvem og av hvem.


Hva vi gjør

Designstrategi og -ledelse

Arbeidet som leder til et godt design starter med å definere problemstilling, samt virksomhetens kort- og langsiktige mål for å løse denne.


Kartlegging og brukerinnsikt

En god forståelse av brukerbehov og brukeratferd er grunnlaget for enhver vellykket løsning.


Workshops

Vi involverer av ledelsen, de ansatte og brukere for å forankre prosjektet, få innsikt, samskape og teste ut løsninger.


Dokumentasjon og visualisering

Visuelle fremstillinger av innsikter letter forståelsen av brukeratferd og komplekse sammenhenger.


Konsept og visjoner

Oversette brukerbehov til løsninger, og bruke visuell arbeidsmetodikk for å avklare konsept og visjoner.


Implementering

Vi utvikler og realiserer de fysiske, digitale og organisatoriske løsningene som på på plass for å levere tjenesten.


Hvordan føles det – egentlig?

Designtenkning for morgendagens helse- og omsorgstjenester

Dette er Carelab

Carelab er vårt kompetansesenter innen tjenestedesign, spesielt rettet mot å løse samfunnsfloker og utfordringer knyttet til leveranser av tjenester til innbyggerne våre.

Hvorfor? Fordi det gjelder alle. Oss, dem, dere. Folk flest. Og fordi vi bryr oss.

Vår tilnærming

Observere

brukerne, de pårørende, de ansatte, de frivillige. For hva skjer egentlig i «sannhetens øyeblikk» der tjenester gis og mottas? Hvordan oppleves det?


Lytte

til hva de har å si, hva de drømmer om og hvordan de helst ville hatt det, hvis de fikk bestemme.


Vektlegge empati og innlevelse

for å kunne sette oss inn i hvordan det er å være dem, i deres sko, når tjenestene er som de er og gis som de gis.


Skape innsikt

i behov, aktører, barrierer og potensiale.


Fasilitere

møteplasser mellom de som får og de som gir.


Identifisere og visualisere

de gode idéene og etter hvert de gode løsningene. De som treffer behovene og som faktisk gjør en forskjell.