Alle tenker helhetlig, men tenker vi sammen?

Endre og forbedre virksomhetens tjenester for å bygge lojalitet og løse samfunnsfloker

Design av kommersielle og offentlige tjenester

Leverer du det du lover? Er brukerne trygg på den tjenesten du leverer?

Tjenestedesign handler om å utvikle tjenestene slik at de gir gode og trygge brukeropplevelser, og har stor betydning for å oppnå attraktive og effektive tjenestetilbud. Og skal det skje, er det avgjørende med innsikt i hvilke behov som skal dekkes, hos hvem og av hvem.


Hva vi gjør

 • Designstrategi og -ledelse

Arbeidet som leder til et godt design starter med å definere problemstilling, samt virksomhetens kort- og langsiktige mål for å løse denne.


 • Kartlegging og brukerinnsikt

En god forståelse av brukerbehov og brukeratferd er grunnlaget for enhver vellykket løsning.


 • Workshops

Vi involverer av ledelsen, de ansatte og brukere for å forankre prosjektet, få innsikt, samskape og teste ut løsninger.


 • Dokumentasjon og visualisering

Visuelle fremstillinger av innsikter letter forståelsen av brukeratferd og komplekse sammenhenger.


 • Konsept og visjoner

Oversette brukerbehov til løsninger, og bruke visuell arbeidsmetodikk for å avklare konsept og visjoner.


 • Implementering

Vi utvikler og realiserer de fysiske, digitale og organisatoriske løsningene som på på plass for å levere tjenesten.


Hvordan føles det – egentlig?

Designtenkning for morgendagens helse- og omsorgstjenester

Dette er Carelab

Carelab er vårt kompetansesenter innen tjenestedesign, spesielt rettet mot å løse samfunnsfloker og utfordringer knyttet til leveranser av tjenester til innbyggerne våre.

Hvorfor? Fordi det gjelder alle. Oss, dem, dere. Folk flest. Og fordi vi bryr oss.

Vår tilnærming

 • Observere

brukerne, de pårørende, de ansatte, de frivillige. For hva skjer egentlig i «sannhetens øyeblikk» der tjenester gis og mottas? Hvordan oppleves det?


 • Lytte

til hva de har å si, hva de drømmer om og hvordan de helst ville hatt det, hvis de fikk bestemme.


 • Vektlegge empati og innlevelse

for å kunne sette oss inn i hvordan det er å være dem, i deres sko, når tjenestene er som de er og gis som de gis.


 • Skape innsikt

i behov, aktører, barrierer og potensiale.


 • Fasilitere

møteplasser mellom de som får og de som gir.


 • Identifisere og visualisere

de gode idéene og etter hvert de gode løsningene. De som treffer behovene og som faktisk gjør en forskjell.