Tre nye designdrevne innovasjonsprosjekter

Årets kick-off for Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) ble arrangert i dag på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA). Inventas deltar i tre ulike prosjekt, som alle har som mål å skape innovative produkt og tjenester tilpasset brukernes faktiske behov.

Dette er åttende gang DOGA deler ut midler gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Pengene skal brukes til å prøve ut innovasjonsverktøy som bygger på systematiske brukerstudier og designmetodikk. DOGA bevilger i år tilsammen 7,5 millioner kroner til 16 norske innovasjonsprosjekter. Årets utvalgte prosjekter gir et godt øyeblikksbilde av det som skjer på innovasjonssiden i norsk næringsliv akkurat nå.

Her presenterer vi de tre prosjektene der Inventas er samarbeidspartner:


n_dip-2016-04_1320x800

Wonderland: Søvn som tjeneste

Vi tilbringer 1/3 av livet i sengen, og søvn er avgjørende for god livskvalitet. Søvnforskning viser at mangel på søvn er i ferd med å bli et folkehelse- og livsstilsproblem.

Wonderland produserer og leverer senger, hovedsakelig til privatmarkedet. Hvis vi skal tilby kundene den beste søvnen må vi tenke helt nytt; produkt og tjenester i et helhetlig perspektiv.

Vi ser at markedet vårt preges av produkt som for kundene i stor grad oppleves som like. Vi og våre konkurrenter har alle produkter som fokuserer på komfort gjennom teknisk oppbygning og justeringsmuligheter.

Målet med dette prosjektet er at vi fremover skal kunne basere vår produktutvikling på faktiske brukerbehov.

• Vi skal finne ut hvordan kundene opplever produktene våre hjemme og hva de generelt synes er viktig for å få god søvn.

• Vi vil også finne ut hvordan kundene velger seng, og hvordan vi kan bidra til at de får en seng som er best mulig tilpasset sine individuelle behov.

n_dip-2016-03_1320x800

Mittet: Brukerkontrollert luftkvalitet

Mittet produserer og leverer ventilasjonsfilter til bolig, private og offentlige nærings- og industribygg. Ventilasjonsfilter er et produkt brukerne av byggene har et ubevisst forhold til, men som har stor betydning for den enkeltes trivsel og helse. Hvordan kan Mittet bidra til å gi folk bedre kontroll over luftkvaliteten i de rommene man til enhver tid oppholder seg i?

Produktutviklingen er konsentrert rundt materialteknologi, og våre ventilasjonsfilter oppfyller alle teknisk formelle, miljømessige og helsemessige krav. Sammenhengen mellom opplevd luftkvalitet og status på ventilasjonsfilter er derimot lite dokumentert. For eksempel kan variasjoner i uteluftens forurensingsnivå over tid kreve ulike intervall for utskifting av ventilasjonsfilter, spesielt i byer som tidvis er plaget av mye luftforurensing som svevestøv, smog ol.

I dette prosjektet ønsker vi å se på muligheter for å gi brukerne av ulike typer bygg kontroll på egen luftkvalitet, for eksempel ved å synliggjøre sammenhengen mellom luftkvalitet og den til enhver tid gjeldende statusen på bygningenes ventilasjonsfilter. Resultatene vil vi bruke til å utvikle nye produkt og relaterte tjenester.

n_dip-2016-02_1320x800

Reemsys: Spebarn i nød

Reemsys AS er et oppstartsselskap som fokuserer på å øke sikkerheten til spedbarn ved bruk av innovativ teknologi og nye løsninger.

Første produkt er en selvoppblåsbar krybbe som øker sannsynligheten for at et spedbarn overlever ved et forlis til sjøs. Nå ser selskapet på nye bruksområder hvor innovasjon og nytekning kan forebygge tragiske utfall i andre nødsituasjoner hvor spedbarn er spesielt utsatt. Formål med DIP-prosjektet er å generere en behovsbasert løsning med det formål å redde flere spebarn i nød, samt å øke sjansen for kommersiell suksess.

Fakta om Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP)

Alle som har et utviklings- eller innovasjonsprosjekt som involverer designkompetanse, kan søke støtte fra Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Bakgrunnen for programmet er å vise frem kraften som ligger i å involvere designkompetansen fra første dag i et innovasjonsprosjekt. Designeren skal ikke komme inn på slutten for å pynte på fargene, men bidra til et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov. Søknadsfristen for årets runde var 12. mai 2016, og prosjektene som tildeles støtte annonseres høsten 2016.